Om RUT

RUT-avdrag för IT-tjänster i hemmet

Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden.

Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden

 

Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång

 

Rotavdrag medges fortfarande med 50 000 kr. Avdragen räknas samman så totalt för ett år per person får du utnyttja maximalt 50 000 kronor. Beräkningsprogram finns på skatteverkets hemsida

 

 

 

IT-tjänster som ger rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad

 

Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla

 

Data- och IT-utrustning

Till exempel datorer, läsplattor, tv-apparater, smarta telefoner och spelkonsoler

 

Kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa

Till exempel skrivare, skannrar och avläsare(CD, DVD, Bluray etc)

 

Dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation

Till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt WIFI-utrustning

 

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete ger rätt till rutavdrag

 

 

 

Däremot omfattas inte arbete med

 

Utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom

olika IT-lösningar

Till exempel smarta vitvaror, larm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar

 

Programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och IT-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara

 

Reparation eller annat arbete i utförarens verkstad

 

Handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans

Kontakta oss för mer info eller för att boka en tid för kostnadsfri konsultation >>

 

Installera i Gävle © 2009-2016 info@installera.net • 073-981 63 11